En svensk SPAC sponsrad av Bure
ACQ avser att förvärva ett onoterat, hållbart, nordiskt kvalitetsbolag med ett bolagsvärde uppgående till 3-7 MDSEK. För målbolag och dess ägare erbjuder vi en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Målbolaget kan därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet tillsammans med en kunnig och långsiktig ägare i Bure.
om ACQ
Se filmen om ACQ

Click here for English version

Pressreleaser

Rapporter

Kalender

21/10/21

Delårsrapport Q3 2021

17/2/22

Bokslutskommuniké 2021

VISA ALLT