En svensk SPAC sponsrad av Bure
ACQ avser att förvärva ett onoterat, hållbart, nordiskt kvalitetsbolag med ett bolagsvärde uppgående till 3-7 MDSEK. För målbolag och dess ägare erbjuder vi en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Målbolaget kan därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet tillsammans med en kunnig och långsiktig ägare i Bure.
om ACQ
Se filmen om ACQ

Click here for English version

Pressreleaser

Rapporter

Kalender

19/10/22

Delårsrapport Q3 2022

16/2/23

Bokslutskommuniké 2022

13/4/23

Delårsrapport Q1 2023

VISA ALLT