ACQ BURE FUSIONERAS MED YUBICO
Yubico är ett hållbart högkvalitativt cybersäkerhetsföretag grundat i Sverige, med en ledande position på en snabbt växande marknad. Befintliga aktieägare i ACQ blir i samband med fusionen
aktieägare i Yubico. När transaktionen fullföljs, vilket beräknas ske i september 2023, kommer ACQ
att byta namn till Yubico och byta lista till Nasdaq First North Growth Market.
om ACQ
Se filmen om ACQ

Click here for English version

Pressreleaser

Rapporter

Kalender

11/8/23

Delårsrapport Q2 2023

20/10/23

Delårsrapport Q3 2023

VISA ALLT