Om ACQ

ACQ är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure Equity. ACQs investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar onoterade, hållbara, nordiska kvalitetsbolag som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position samt har ett bolagsvärde uppgående till 3-7 MDSEK.

När ett förvärv har identifierats inleds en granskningsprocess av Nasdaq och efter godkännande blir det förvärvade bolaget ett nytt noterat bolag på börsen. Innan ett förvärv kan slutföras kommer ACQs styrelse att presentera förvärvet för aktieägarna vid en bolagsstämma där en majoritet måste godkänna förvärvet för att det ska få genomföras. Aktieägare som inte godkänner ett sådant förvärv kommer under vissa förutsättningar att ha rätt att få sina aktier inlösta.