Organisation

Investeringsteam

ACQs sponsor, Bure Equity AB, har ingått avtal med ACQ enligt vilket Bure kommer att tillhandahålla sitt investeringsteam för att assistera ACQ med att identifiera, utvärdera och genomföra ett förvärv. Bures investeringsteam utgörs av erfarna, kompetenta personer som samtliga har varit anställda i Bure under flera år. De har lång erfarenhet från investeringsrådgivning och företagsfinansiering, och flertalet har styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag.

Till Bure

Styrelse

Styrelsesammansättningen är väl avvägd för att kunna utvärdera ett attraktivt målbolag. Styrelseledamöterna har mångårig erfarenhet av investeringsverksamhet och en bred kompetens inom olika branscher från olika pågående och tidigare roller. Styrelseledamöternas erfarenheter och nätverk kommer att spela en viktig roll i investeringsprocessen, dels i identifieringen av ett potentiellt målbolag, och dels i beslutsprocessen kring vilket bolag som ska förvärvas och till vilka villkor. Tre av fem styrelseledamöter är oberoende från Bure för att säkerställa en transparent och professionell bolagsstyrning.

Efter att ett förvärv genomförts är avsikten att utvärdera och eventuellt föreslå vissa styrelseförändringar för att komplettera och anpassa styrelsen med kompetenser relaterade till det förvärvade målbolagets verksamhet och bransch. 

Till styrelsen


Ledning

Ledningen i ACQ består av Henrik Blomquist, vd för Bure och som utsetts till vd på konsultbasis för ACQ, Max Jonson, cfo i Bure som utsetts till cfo på konsultbasis för ACQ samt Johan Hähnel, IR-ansvarig och också anlitad av ACQ på konsultbasis.

Till ledningen