Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") har varit Bolagets revisor sedan 30 november 2020 då PwC valdes vid en extra bolagsstämma. Dessförinnan var den auktoriserade revisorn Mattias Eriksson (född 1981) Bolagets revisor från dess bildande fram till 30 november 2020. Förändringen av vald revisor i Bolaget skedde i samband med och som ett resultat av att Bure förvärvade samtliga aktier i Bolaget. Årsstämman 2021 beslutade att välja PwC som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Magnus Svensson Henryson (född 1969) är huvudansvarig revisor. Magnus Svensson Henryson är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer). Adressen till PwC:s kontor är Torsgatan 21, 113 97, Stockholm.