Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") har varit Bolagets revisor sedan 30 november 2020 då PwC valdes vid en extra bolagsstämma. Årsstämman 2022 beslutade att välja PwC som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2023. Magnus Svensson Henryson (född 1969) är huvudansvarig revisor. Magnus Svensson Henryson är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer). Adressen till PwC:s kontor är Torsgatan 21, 113 97, Stockholm.