Aktieägare

ACQ Bures största aktieägare per den 29 mars 2021.