Finansiella mål

ACQ har inte antagit några finansiella mål utan har endast som målsättning att inom 36 månader genomföra ett förvärv och att det förvärvade bolaget genom ACQ blir noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Därefter avser ACQ att presentera nya finansiella mål utifrån den verksamhet som förvärvats och förutsättningarna för denna.