Kalendarium

15/4/21

Delårsrapport Q1 2021

25/8/21

Delårsrapport Q2 2021

21/10/21

Delårsrapport Q3 2021

17/2/22

Bokslutskommuniké 2021