Filmer

ACQ noteras på Nasdaq Stockholm

Filmen om ACQ på engelska

Så ser vi på ACQ

Styrelseordförande Patrik Tigerschiöld och verkställande direktör Henrik Blomquist ger sin syn på ACQ.